Den enkleste veien
til behagelig flytting!

Å flytte med et flyttebyrå er oftest den enkleste veien til en behagelig flytting. Man sparer egen rygg, samt bevarer vennskap og gode familierelasjoner.

Oslo-Follo Flytteservice bistår i flytting både innenlands og utenlands.

Vi utfører små og store oppdrag for både private husholdninger og næringslivet.

FLytting

utenlands – innenlands

Kontakt oss 930 25 141

Oslo-Follo Flytteservice bistår i flytting både innenlands og utenlands. Vi utfører små og store oppdrag for både private husholdninger og næringslivet.

Å flytte med et flyttebyrå er oftest den enkleste veien til en behagelig flytting. Man sparer egen rygg, samt bevarer vennskap og gode familierelasjoner.

Ved flytting mellom Norge og Sverige må erklæring for toll og avgiftsfritak fylles ut ved innførsel av flyttegods.

FLyttevask

– enklere for deg!

Kontakt oss 930 25 141

Som totalleverandør av flyttetjenester påtar vi oss flyttevask av din bolig eller ditt lokale. Det finnes flere fordeler ved å la et proffesjonelt rengjøringsbyrå utføre flyttevasken. Du overleverer en ren og nyvasket bolig, du sparer tid og kan komme raskere i orden i ditt nye hjem.

Flytte selv

Kontakt oss 930 25 141

Nå tilbyr vi et billigere alternativ til flytting, nemlig flytte selv.

Flytte selv fungerer på følgende måte:

01

Vi parkerer bilen

02

Du fyller bilen med ditt flyttelass

03

Du ringer oss

04

Vi kjører bilen til nytt hus

05

Du tømmer bilen

Pakking

Oslo-Follo flytteservice utfører pakking, enten det dreier seg om full pakke eller bare deler av jobben.For at dine eiendeler ikke skal skades under transport har vi satt opp noen enkle pakketips.

Kontakt oss 930 25 141

LaGRING

Lagring inngår som en del av våre tilbud.
Vi tar vare på dine eiendeler for kortere eller lengre tid.

Lagring tilbys i nye industrilokaler.
Oppvarmet, lett adkomst.
Boder fra 31 kbm. Sentralt i Follo.

Kontakt oss 930 25 141

LaGRING

Lagring inngår som en del av våre tilbud.
Vi tar vare på dine eiendeler for kortere eller lengre tid.

Lagring tilbys i nye industrilokaler.
Oppvarmet, lett adkomst.
Boder fra 31 kbm. Sentralt i Follo.

Kontakt oss 930 25 141

Rydding bortkjøring

Kontakt oss 930 25 141

Vi i Oslo – Follo Flytteservice tar også på oss rydding og bortkjøring – enten det dreier seg om ting som skal kastes eller kjøres bort for lagring.

Dødsbo

Kontakt oss 930 25 141

Rydding og bortkjøring av dødsbo.

Gratis befaring. Fastpris eller timepris.

KONTAKT OSS

Jarle Kristiansen
Daglig leder

Bassengveien 7B, 1447 Drøbak